Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Μερικές ασθένειες και παράσιτα

Γεωργικές προειδοποιήσεις
Από ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΧΛΑΔΙΑ


1. ΨΥΛΛΑ. Σε οπωρώνες με σοβαρή προσβολή συνιστάται ψεκασμός στην έναρξη της πτώσης των φύλλων και σε μια ηλιόλουστη μέρα. Ο ψεκασμός αυτός στρέφεται κατά των ενηλίκων και αποσκοπεί στη δραστική μείωση του πληθυσμού που θα διαχειμάσει, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρούς αρχικούς πληθυσμούς τη νέα καλλιεργητική περίοδο.


                                                                         Psylla pyricola

ΣΗΜ.: Αν δεν είχαμε σοβαρή προσβολή ή αν παρατηρούνται ικανοποιητικοί πληθυσμοί αρπακτικών και παρασίτων (Anthocoridae, Chrysopidae, Hemerobiidae, Coccinellidae, Aranae, κ.α.), ο ψεκασμός αυτός μπορεί να παραληφθεί.
Κατάλληλα εντομοκτόνα: Συνθετικές πυρεθρίνες (Διάφορα σκευάσματα).
2. ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΕΙΣ. Σε όσους οπωρώνες αχλαδιάς παρατηρήθηκαν ζημιές από το βακτήριο ERWINIA AMYLOVORA (βακτηριακό κάψιμο) συνιστάται:
α).Εκρίζωση και κάψιμο των βαριά προσβεβλημένων δένδρων. Επίσης καταστροφή με κάψιμο των προσβεβλημένων αυτοφυών ξενιστών του βακτηρίου (γκορτσιές, κράταιγος, πυράκανθος), οι οποίοι γειτονεύουν με την καλλιέργεια.
β).Επιμελημένη αφαίρεση των προσβεβλημένων μερών των δένδρων με ξηρό καιρό, απολύμανση των πληγών με χαλκούχο σκεύασμα και των εργαλείων με υδατικό διάλυμα φορμόλης 5% ή χλωρίνης 10% ή μετουσιωμένου οινοπνεύματος (φωτιστικού) 3 προς 1 σε νερό. Μετά την απολύμανση να γίνει κάλυψη των πληγών με αλοιφή εμβολιασμού ή λινέλαιο.
γ).Ψεκασμός αμέσως μετά την πτώση των φύλλων με έτοιμα χαλκούχα σκευάσματα στη μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση. Τα παραπάνω μέτρα αρκούν και για το βακτήριο PSEUDOMONAS SYRINGAE.

                                                               Erwinia amylovora


ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ


1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ. Σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται ψεκασμός των φύλλων (λίγο πριν αρχίσουν να πέφτουν) με ουρία 5% ή με ένα μυκητοκτόνο. Ο ψεκασμός αυτός αποσκοπεί στην παρεμπόδιση παραγωγής ασκοσπορίων που θα αποτελέσουν αρχικά μολύσματα για τη νέα χρονιά.

                                                            Venturia inaequalis σε φύλλο μηλιάς

                                                          Venturia inaequalis σε μήλο

Καλλιεργητικά μέτρα:- Παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργωμα
- Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων
- Συλλογή των πεσμένων φύλλων και κάψιμο
ΣΗΜ.: Η καταστροφή των αρχικών μολυσμάτων όπως συστήνεται παραπάνω, είναι αποτελεσματική μόνο όταν είναι γενικής εφαρμογής.
2. ΝΕΚΤΡΙΑ – ΣΦΑΙΡΟΨΗ– ΦΟΜΟΨΗ (Έλκη- Καρκινώματα)
Σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται αφαίρεση των ελκών και επάλειψη της τομής με διάλυμα χαλκούχου μυκητοκτόνου, αποκοπή και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών σε ξηρές περιόδους του χειμώνα και ανάλογα με το βαθμό προσβολής, ψεκασμός στην έναρξη της πτώσης των φύλλων με εγκεκριμένα χαλκούχα στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση. Όταν λόγω ήπιου καιρού παρατείνεται η διάρκεια πτώσης των φύλλων υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολών και συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού και στο τέλος της.


                                                                       Nectria galligena
3. ΣΕΖΙΑ. Σε δενδροκομεία που παρουσιάζουν προσβολές από το έντομο αυτό, συνιστάται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ψεκασμός ή επάλειψη του κορμού μέχρι ύψος 1,5μ με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ.ΚΕΡΑΣΙΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ


Διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές από το βακτηριακό έλκος (PSEUDOMONAS MORS PRUNORUM) κυρίως στην κερασιά.
Σε οπωρώνες που παρουσίασαν το πρόβλημα συνιστάται: α.) αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδιών και β.) εφαρμογή δύο ψεκασμών (ένα στο 30% της πτώσης και ένα μετά την πτώση των φύλλων) με χαλκούχα σκευάσματα. Ο ψεκασμός μετά την πτώση των φύλλων αντιμετωπίζει και το Κορύνεο και το Κυλινδροσπόριο.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ


1. Στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας διαπιστώθηκαν προσβολές από Φουζίκοκκουμ, Συτόσπορα, Κορύνεο και Εξώασκο. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός:
α.) εναντίον του Φουζίκοκκουμ και της Συτόσπορας στο 50% της πτώσης των φύλλων με εγκεκριμένο μυκητοκτόνο κα.
β.) εναντίον του Κορύνεου και του Εξώασκου στην πτώση των φύλλων με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο χαλκούχο σκεύασμα.
2. ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ. Στα κτήματα που παρουσίασαν την άνοιξη προσβολές και παρατηρούνται πυκνοί πληθυσμοί ενηλίκων εντόμων στα δένδρα, συνιστάται ψεκασμός περίπου στα μέσα Νοεμβρίου. Κατάλληλα εντομοκτόνα: ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ, κ.α.
ΣΗΜ.: Η χρήση των χαλκούχων να γίνεται αφού έχουν ψηθεί (ωριμάσει) τα μάτια, για να αποφευχθεί η ζημιά από φυτοτοξικότητα.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ – ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (Φυτόφθορα). Συνιστάται:
1. Απομάκρυνση των ξερών δένδρων και απολύμανση του εδάφους με ΜΕΘΑΜ ΣΟΝΤΙΟΥΜ πριν την επαναφύτευση
2. Αποκάλυψη (ξελάκκωμα) του λαιμού των προσβεβλημένων φυτών μέχρι τις ρίζες, αφαίρεση του προσβεβλημένου φλοιού και καμβίου με ζώνη 2 εκατ. υγιούς ιστού και επάλειψη με χαλκούχο σκεύασμα στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση (βορδιγάλλεια πάστα). Μετά την ξήρανση της πάστας γίνεται επάλειψη με προστατευτικό πληγών ή λινέλαιο ή καθαρή πίσσα.
3. Ξελάκκωμα και επάλειψη των δένδρων γύρω από την εστία προσβολής με την ίδια πάστα όπως παραπάνω ή ψεκασμός με έτοιμο χαλκούχο στην ισχυρότερη συνιστώμενη δόση ή ριζοπότισμα με μείγμα cheshunt (τσεσχάντ). Το μείγμα τσεσχάντ αποτελείται από 11 μέρη βάρους ανθρακικού αμμωνίου και 2 μέρη θειικού χαλκού σε σκόνη και χρησιμοποιείται σε δόση 2-3 γραμμάρια σε 1 λίτρο νερό.
Φροντίστε για τη στράγγιση του οπωρώνα τη χειμερινή περίοδο.
ΣΗΜ.: Οι επεμβάσεις με χαλκούχα στο έδαφος να γίνονται μόνο αν υπάρχει ανάγκη, διότι ο χαλκός συσσωρεύεται και δημιουργεί προβλήματα τοξικότητας ειδικά στα όξινα εδάφη.

ΕΛΙΑ (ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ)
Μόνο σε υγρές περιοχές και πυκνοφυτεμένα – κακοκλαδεμένα κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται ψεκασμός με τη λήψη του δελτίου.


                                                         Κυκλοκόνιο σε φύλλα ελιάς
Αν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και έγινε ψεκασμός το Σεπτέμβριο να επαναληφθεί ο ψεκασμός το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η απομάκρυνση και καταστροφή με κάψιμο των ξερών προσβεβλημένων δένδρων και κλαδιών και γενικά των μολυσμάτων από τα κτήματα, μειώνει την ένταση των αρχικών προσβολών την επόμενη χρονιά και θεωρείται απαραίτητο καλλιεργητικό μέτρο.
- Για όσους εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό.
τα αγροχημικά να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα.

http://ebloko.gr/gewrgikes_proeidopoihseis

Kaleng Mwangal
Γεωπόνος - ΓΠΑΔημοσίευση σχολίου