Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Μορφολογία ενός εντόμου

     Τα έντομα είναι τα ευρύτερα εξαπλωμένα ζώα στην ξηρά, και κατατάσσονται σε πολλές κατηγορίες με βάση διαφόρων ορθολογικών χαρακτηριστικών ( όπως: μορφή και αριθμό των φτερών, μορφή των στοματικών μορίων, τύπος της μεταμόρφωσης τους), εκ αυτών κάποια παραδείγματα: Λεπιδόπτερα (κοινές πεδαλούδες), Δίπτερα (κοινές μύγες), Ισόπτερα (τερμίτες), Ημίπτερα (τζίτζικα), Υμενόπτερα (μέλισσες). Κατά την ζωή τους τα έντομα υποστούν διάφορες μεταμορφώσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των εντόμων υφίσταται μια ολομετάβολη μεταμόρφωση: εκκολάπτεται η σκληκόμορφη προνύμφη, η γνωστή Κάμπια. Μετά από μια σειρά εκδύσεων, η προνύμφη σχηματίζει μια θήκη ή ένα κουκούλι γύρω από τον εαυτό της και μετατρέπεται σε χρυσαλλίδα, σε αυτό το στάδιο δεν τρέφεται. Τέλος, από την χρυσαλλίδα εξέρχεται το πλήρως αναπτυγμένο ενήλικο έντομο, το ακμαίο. Η εντομολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη των εντόμων. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα διάφορα μέρη ενός  θηλυκού εντόμου. 
           A – κεφαλή                     B – θώρακας                           C – κοιλία

1. κεραία                                                2. οφθαλμίδιο                            3. οφθαλμίδιο                  
4. σύνθετος οφθαλμός                          5. εγκέφαλος                             6. προθώρακας      
7. αορτή                                                 8. τραχείες                                 9. μεσοθώρακας    
10. μεταθώρακας                                11. α' ζευγάρι πτερύγων             12. β' ζευγάρι πτερύγων
13. μεσέντερο                                     14. καρδιά                                   15. ωοθήκη                  
16. ορθόν                                            17. έδρα                                       18. κόλπος            
19. νευρικό σύστημα με γάγγλια        20. μαλπιγγιανά σωληνάρια        21. ταρσομερές      
22. προταρσός                                    23. ταρσός                                   24. κνήμη
25. μηρός                                            26. τροχαντήρας                          27. προσθέντερο                                
28. θωρακικό γάγγλιο                         29. ισχίο                                      30. σιελογόνος αδένας  
31. υποοισοφαγικό γάγγλιο                32. στοματικά εξαρτήματα


     Τα έντομα αποβαίνουν επιβλαβή στον άνθρωπο, στα κατοικίδια ζώα και στα καλλιεργούμενα φυτά, κυρίως δια των στοματικών μορίων τους και δευτερεύον δια των ωοτοκιών, περιττωμάτων, τοξινών και άλλων. Δια των στοματικών μορίων τα έντομα δαγκώνουν, αποσπούν ή τσιμπάνε και μυζούν τμήματα ή υγρά του ζωικού ή φυτικού σώματος, ενώ συγχρόνως γίνονται και φορείς παθογόνων μικροοργανισμών οι οποίοι προκαλούν σοβαρές μολυσματικές ασθένειες στους ξενιστές τους(άνθρωπος, ζώα, φυτά). Επίσης, τα έντομα δια των ωοτοκιών και περιττωμάτων τους μολύνουν τις τροφές και υποβαθμίζουν ποιοτικώς τα γεωργικά προϊόντα(φυτικά και ζωικά). Ο περιορισμός της παρουσίας ή και της δράσης τους γίνεται: με χημικά μέσα (όπου υπάρχουν άπειρα προϊόντα, τα λεγόμενα χημικά εντομοκτόνα), με απλούς κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, με μηχανικά μέτρα(εντομοπαγίδες) και επίσης με βιολογικά μέτρα(με την χρήση των φυσικών εχθρών, ή και με τις μεθόδους της σύγχρονης βιοτεχνολογίας). Πάντως μερικά έντομα είναι και ωφέλιμα για την ύπαρξη της ζωικής και φυτικής ζωής στον πλανήτη μας.
Περισσότερα στο:

Kaleng Mwangal
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δημοσίευση σχολίου