Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Μυκητολογικές ασθένειες των εσπεριδοειδών - Φωτογραφικό υλικό(Πηγή internet)

  1. Alternaria citri
  2. Colletotrichum gloeosporioides, ανθράκωση

  3.  Penicillium digitatum, πράσινη σήψη
  4.  Penicillium italicum, κυανή σήψηΚαλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ