Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Φωτογραφικό υλικό των εντόμων και ασθενειών που προσβάλλουν τη ντομάτα

Φωτογραφικό υλικό των εντόμων και ασθενειών που 
προσβάλλουν τη ντομάτα 

Ο ιός του μωσαϊκού της ντομάτας (Tomato Mosaic Virus, ToMV)
Αλευρώδης (trialeurodes vaporariorum)


Φυλλορρύκτης της τομάτας (liriomyza solani)Κλαδοσπορίωση της τομάτας (cladosporium fulvum)