Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Τα διάφορα πρόσθετα τροφίμων που καταλήγουν στο στομάχι μας
Πάνω στις ετικέτες συσκευασιών τροφίμων, σίγουρα έχετε αντιληφθεί εκτός των άλλων, στο ειδικό μέρος με τα συστατικά του προϊόντος, και μερικούς αριθμούς με γράμματα(κώδικες), του τύπου: Ε+αριθμός. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται στα πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος μας. Γενικά τα πρόσθετα είναι φυσικά ή συνθετικά προϊόντα , και χρησιμοποιούνται για διάφορους ρόλους όπως: για την συντήρηση του προϊόντος, ενίσχυση του χρώματος(ή απλά για το χρώμα), για την βελτίωση γεύσης, την βελτίωση της οξύτητας, κτλ. Στους παρακάτω πίνακες, τα επιτρεπόμενα για χρήση πρόσθετα ταξινομούνται ανάλογα με τον ρόλο τους. Έτσι έχοντας οποιοδήποτε προϊόν στο σπίτι, μπορείτε να κατανοήσετε τον λόγο που χρησιμοποιήθηκαν και κυρίως να δείτε εάν τουλάχιστον χρησιμοποιήθηκαν επιτρεπόμενα πρόσθετα.
 

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Γλυκαντικά

Κωδικός Περιγραφή
Ε 420 Σορβιτόλη

(i) σορβιτόλη

(ii) σιρόπι σορβιτόλης
Ε 421 Μαννιτόλη
Ε 953 Ισομαλτιτόλη (Isomalt)
Ε 965 Μαλτιτόλη

(i) μαλτιτόλη

(ii) σιρόπι μαλτιτόλης
Ε 966 Λακτιτόλη
Ε 967 Ξυλιτόλη
Ε 950 Ακετοσουλφαμη Κ
Ε 951 Ασπαρτάμη
Ε 952 Κυκλαμινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο
Ε 954 Ζαχαρίνη, άλατα με Na, K και Ca
Ε 955 Sucralose
Ε 957 Θαυματίνη
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC
E 962 Άλας ασπαρτάμης -ακετοσουλφάμης
Ε 968* Ερυθριτόλη

 

Χρωστικές

Κωδικός Περιγραφή
E100 Κουρκουμίνη
E101 (i) Ριβοφλαβίνη

(ii) 5’ φωσφορική ριβοφλαβίνη
E102 Ταρτραζίνη
E104 Κίτρινο της κινολίνης
E110 Κίτρινο Sunset FCF;
Κιτρινοπορτοκαλί S
E120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες
E122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη
E123 Αμαράνθη
E124 Πονσώ 4R; Ερυθρό της κοχενίλης A
E127 Ερυθροσίνη
E129 Ερυθρό-Allura AC
E131 Μπλε πατεντέ V
E132 Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη
E133 Λαμπρό κυανό FCF
E140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες
E141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό
E142 Πράσινο S
E150α Απλό καραμελόχρωμα
E150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα
E150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα
E151 Λαμπρό Μαύρο BN; Μαύρο PN
E153 Φυτικός άνθρακας
E154 Καστανό FK
E155 Καστανό HT
E160α Καροτένια:

i. Μείγματα καροτενίων

ii. β-καροτένιο
E160β Αννάτο, μπιξίνη, νορμπιξίνη
E160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη
E160δ Λυκοπένιο
E160ε β-από-8’-καροτενάλη (C30)
E160στ Αιθυλεστέρας του β-από-8’καροτενικού οξέως (C30)
E161β Λουτεΐνη
E161ζ Κανθαξανθίνη
E162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη
E163 Ανθοκυάνες (Ανθοκυανίνες)
E170 Ανθρακικό ασβέστιο
E171 Διοξείδιο του τιτανίου
E172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου
E173 Αργίλιο (αλουμίνιο)
E174 Άργυρος
E175 Χρυσός
E180 Λιθορουμπίνη BK

 

Συντηρητικά

Κωδικός Περιγραφή
Ε 200 Σορβικό οξύ
Ε 202 Σορβικό κάλιο
Ε 203 Σορβικό ασβέστιο
Ε 210 Βενζοϊκό οξύ
Ε 211 Βενζοϊκό νάτριο
Ε 212 Βενζοϊκό κάλιο
Ε 213 Βενζοϊκό ασβέστιο
Ε 214 p-Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο
Ε 215 p-Υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας με νάτριο
Ε 216 p-Υδροξυβενζοϊκό προπύλιο
Ε 217 p-Υδροξυβενζοϊκού προπυλίου, άλας με νάτριο
Ε 218 p -Υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο
Ε 219 p-Υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου, άλας με νάτριο
Ε 220 Διοξείδιο του θείου
Ε 221 Θειώδες νάτριο
Ε 222 Όξινο θειώδες νάτριο
Ε 223 Πυροθειώδες νάτριο
Ε 224 Πυροθειώδες κάλιο
Ε 226 Θειώδες ασβέστιο
Ε 227 Όξινο θειώδες ασβέστιο
Ε 228 Όξινο θειώδες κάλιο
Ε 234 Νισίνη
Ε 235 Ναταμυκίνη
Ε 239 Εξαμεθυλενοτετραμίνη
Ε 242 Πυροκαρβονικό διμεθύλιο
Ε 249 Νιτρώδες κάλιο
Ε 250 Νιτρώδες νάτριο
Ε 251 Νιτρικό κάλιο
Ε 252 Νιτρικό νάτριο
Ε 280 Προπιονικό οξύ
Ε 281 Προπιονικό νάτριο
Ε 282 Προπιονικό ασβέστιο
Ε 283 Προπιονικό κάλιο
Ε 284 Βορικό οξύ
Ε 285 Βορικό νάτριο (βόραξ)
Ε 1105 Λυσοζύμη

 

Αντιοξειδωτικά

Κωδικός Περιγραφή
Ε 300 Ασκορβικό οξύ
Ε 301 Ασκορβικό νάτριο
Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο
Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό

i) Παλμιτικό ασκορβύλιο

ii) Στεατικό ασκορβύλιο
Ε 306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
Ε 307 α-Τοκοφερόλη
Ε 308 γ-Τοκοφερόλη
Ε 309 δ-Τοκοφερόλη
Ε 310 Γαλλικός προπυλεστέρας
Ε 311 Γαλλικός οκτυλεστέρας
Ε 312 Γαλλικός δωδεκυλεστέρας
Ε 315 Ερυθορβικό οξύ
Ε 316 Ερυθορβικό νάτριο
Ε 320 Βουτυλική υδροξυανισόλη (BHA)
Ε 321 Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (BHT)
E 586* 4-Εξυλορεσορκινόλη

 

Γαλακτωματοποιητές, Πυκνωτικά μέσα, Πηκτωματογόνοι
παράγοντες, Συμπλοκοποιητές, Σταθεροποιητές

Κωδικός Περιγραφή
Ε 322 Λεκιθίνες
Ε 400 Αλγινικό οξύ
Ε 401 Αλγινικό νάτριο
Ε 402 Αλγινικό κάλιο
Ε 403 Αλγινικό αμμώνιο
Ε 404 Αλγινικό ασβέστιο
Ε 405 Αλγινική προπανοδιόλη-1,2
Ε 406 Άγαρ -άγαρ
Ε 407 Καραγενάνη
Ε 407α Τροποποιημένα φύκη Eucheuma
Ε 410 Κόμμι χαρουπιών
Ε 412 Κόμμι γκουάρ
Ε 413 Τραγακάνθινο κόμμι
Ε 414 Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι)
Ε 415 Ξανθανικό κόμμι
Ε 416 Κόμμι καράγια
Ε 417 Κόμμι τάρα
Ε 418 Κόμμι τζελάν
Ε 425 Konjac

i) Κόμμι konjac

ii) Γλυκομανάνη konjac
E 432 Μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 20)
E 433 Μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 80)
E 434 Μονοπαλμιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate
40)
E 435 Μονοστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate
60)
E 436 Τριστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 65)
Ε 440 Πηκτίνες

i) Πηκτίνη

ii) Αμιδούχος πηκτίνη
Ε 442 Φωσφατίδια του αμμωνίου
Ε 444 Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη
Ε 445 Εστέρες γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου
Ε 460 Κυτταρίνη (μικροκρυσταλλική ή σε σκόνη)
Ε 461 Μεθυλοκυτταρίνη
Ε 462 * Αιθυλοκυτταρίνη
Ε 463 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
Ε 464 Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη
Ε 465 Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη
Ε 466 Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη

Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο
E 468 Νάτριο της καρβοξυμεθυλο κυτταρίνης με σταυροδεσμούς
Ε 469 Προϊόν ενζυμικής υδρόλυσης της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης
Ε 470 α Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο
Ε 470 β Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο
Ε 471 Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 472 α Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 472 β Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 472 γ Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 472 δ Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 472 ε Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με
μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 472 στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο-
και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 473 Εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη
Ε 474 Σακχαρογλυκερίδια
Ε 475 Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων
Ε 476 Πολυγλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού οξέος
Ε 477 Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανο- διόλη-1,2
Ε 479β Θερμικώς οξειδωμένο σογιέλαιο που έχει αντιδράσει με
μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων
Ε 481 Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο
Ε 482 Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο
Ε 483 Τρυγικό στεατύλιο
E 491 Μονοστεατική σορβιτάνη
E 492 Τριστεατική σορβιτάνη
E 493 Μονολαυρική σορβιτάνη
E 494 Μονοελαϊκή σορβιτάνη
E 495 Μονοπαλμιτική σορβιτάνη
Ε 1103 Ιμβερτάση

 

Ενισχυτικά γεύσης, Οξέα, Ρυθμιστές οξύτητας,
Αντισυσωματοποιητικοί παράγοντες, Τροποποιημένα άμυλα, Διογκωτικά αρτοποιίας, Αντιαφριστικοί παράγοντες, Υλικά για γλασάρισμα, Βελτιωτικό αλεύρων, Σκληρυντικοί παράγοντες, Υγροσκοπικά μέσα, Ένζυμα, Διογκωτικοί παράγοντες, Προωστικοί παράγοντες, Αέρια συσκευασίας

Κωδικός Περιγραφή
Ε 170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου

i) Ανθρακικό ασβέστιο

ii) Όξινο ανθρακικό ασβέστιο
Ε 260 Οξικό οξύ
Ε 261 Οξικό κάλιο
Ε 262 Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο

i) Οξικό νάτριο

ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο)
Ε 263 Οξικό ασβέστιο
Ε 270 Γαλακτικό οξύ
Ε 290 Διοξείδιο του άνθρακα
Ε 296 Μηλικό οξύ
Ε 297 Φουμαρικό οξύ
Ε 325 Γαλακτικό νάτριο
Ε 326 Γαλακτικό κάλιο
Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο
Ε 330 Κιτρικό οξύ
Ε 331 Άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο

i) Δισόξινο κιτρικό νάτριο

ii) Όξινο κιτρικό νάτριο

iii) Κιτρικό νάτριο
Ε 332 Άλατα του κιτρικού οξέος με κάλιο

i) Δισόξινο κιτρικό κάλιο

ii) Κιτρικό κάλιο
Ε 333 Άλατα του κιτρικού οξέος με ασβέστιο

i) Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο

ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο

iii) Κιτρικό ασβέστιο
Ε 334 Τρυγικό οξύ L+-
Ε 335 Άλατα του τρυγικού οξέος με νάτριο

i) Όξινο τρυγικό νάτριο

ii) Τρυγικό νάτριο
Ε 336 Άλατα του τρυγικού οξέος με κάλιο

i) Όξινο τρυγικό κάλιο

ii) Τρυγικό κάλιο
Ε 337 Τρυγικό καλιονάτριο
Ε 338 Φωσφορικό οξύ
E 339 Φωσφορικά άλατα νατρίου

i) Δισόξινο φωσφορικό νάτριο

ii) Όξινο φωσφορικό νάτριο

iii) Φωσφορικό νάτριο
E 340 Φωσφορικά άλατα καλίου

i) Δισόξινο φωσφορικό κάλιο

ii) Όξινο φωσφορικό κάλιο

iii) Φωσφορικό κάλιο
E 341 Φωσφορικά άλατα ασβεστίου

i) Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο

ii) Όξινο φωσφορικό ασβέστιο

iii) Φωσφορικό ασβέστιο
E 343 Φωσφορικά άλατα μαγνησίου

i) Δισόξινο φωσφορικό μαγνήσιο

ii) Όξινο φωσφορικό μαγνήσιο
Ε 350 Άλατα του μηλικού οξέος με νάτριο

i) Μηλικό νάτριο

ii) Όξινο μηλικό νάτριο
Ε 351 Μηλικό κάλιο
Ε 352 Άλατα του μηλικού οξέος με ασβέστιο

i) Μηλικό ασβέστιο

ii) Όξινο μηλικό ασβέστιο
Ε 353 Μετατρυγικό οξύ
Ε 354 Τρυγικό ασβέστιο
Ε 355 Αδιπικό οξύ
Ε 356 Αδιπικό νάτριο
Ε 357 Αδιπικό κάλιο
Ε 363 Ηλεκτρικό οξύ
Ε 380 Κιτρικό αμμώνιο
Ε 385 Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA
με ασβεστιονάτριο)
Ε 422 Γλυκερίνη
Ε 426* Ημικυτταρίνη σόγιας
Ε 431 Στεατικό πολυοξυαιθυλένιο (40)
E 450 Άλατα του πυροσφωρικού οξέος

i) Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο

ii) Όξινο πυροφωσφορικό κάλιο

iii) Πυροφωσφορικό νάτριο

iv) Πυροφωσφορικό κάλιο

v) Πυροφωσφορικό ασβέστιο

vii) Δισόξινο πυροφωσφορικό ασβέστιο
E 451 Άλατα του τριφωσφορικού οξέος

i) Τριφωσφορικό νάτριο

ii) Τριφωσφορικό κάλιο
E 452 Πολυφωσφορικά άλατα

i) Πολυφωσφορικό νάτριο

ii) Πολυφωσφορικό κάλιο

iii) Πολυφωσφορικό ασβέστιο- νάτριο

iv) Πολυφωσφορικά άλατα ασβεστίου
E 459 β-κυκλοδεξτρίνη
Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου

i) Ανθρακικό νάτριο

ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο

iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο
Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου

i) Ανθρακικό κάλιο

ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο
Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου

i) Ανθρακικό αμμώνιο

ii) Όξινο ανθρακικό αμμώνιο
Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου

i) Ανθρακικό μαγνήσιο

ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του μαγνησίου ( Όξινο ανθρακικό μαγνήσιο)
Ε 507 Υδροχλωρικό οξύ
Ε 508 Χλωριούχο κάλιο
Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο
Ε 511 Χλωριούχο μαγνήσιο
Ε 512 Χλωριούχος κασσίτερος
Ε 513 Θειικό οξύ
Ε 514 Άλατα του θειϊκού οξέος με νάτριο

i) Θειικό νάτριο

ii) Όξινο θειικό νάτριο
Ε 515 Άλατα του θειικού οξέος με κάλιο

i) Θειικό κάλιο

ii) Όξινο θειικό κάλιο
Ε 516 Θειικό ασβέστιο
Ε 517 Θειϊκό αμμώνιο
Ε 520 Θειϊκό αργίλιο
Ε 521 Θειϊκό αργιλιονάτριο
Ε 522 Θειϊκό αργιλιοκάλιο
Ε 523 Θειϊκό αργιλιοαμμώνιο
Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου
Ε 525 Υδροξείδιο του καλίου
Ε 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου
Ε 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου
Ε 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου
Ε 529 Οξείδιο του ασβεστίου
Ε 530 Οξείδιο του μαγνησίου
Ε 535 Σιδηροκυανιούχο νάτριο
Ε 536 Σιδηροκυανιούχο κάλιο
Ε 538 Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο
Ε 541 Φωσφορικό αργιλιονάτριο, όξινη ουσία
E 551 Διοξείδιο του πυριτίου
E 552 Πυριτικό ασβέστιο
E 553α i) Ορθοπυριτικό μαγνήσιο

ii) Τριπυριτικό μαγνήσιο
E 553β Τάλκης
E 554 Πυριτικό αργιλιονάτριο
E 555 Πυριτικό αργιλιοκάλιο
E 556 Πυριτικό αργιλιασβέστιο
Ε 558 Μπεντονίτης
E 559 Πυριτικό αργίλιο (καολίνης)
Ε 570 Λιπαρά οξέα
Ε 574 Γλυκονικό οξύ
Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη
Ε 576 Γλυκονικό νάτριο
Ε 577 Γλυκονικό κάλιο
Ε 578 Γλυκονικό ασβέστιο
Ε 579 Γλυκονικός σίδηρος
Ε 585 Γαλακτικός σίδηρος
Ε 620 Γλουταμινικό οξύ
Ε 621 Όξινο γλουταμινικό νάτριο
Ε 622 Όξινο γλουταμινικό κάλιο
Ε 623 Όξινο γλουταμινικό ασβέστιο
Ε 624 Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο
Ε 625 Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο
Ε 626 Γουανιλικό οξύ
Ε 627 Γουανιλικό νάτριο
Ε 628 Γουανιλικό κάλιο
Ε 629 Γουανιλικό ασβέστιο
Ε 630 Ινοσινικό οξύ
Ε 631 Ινοσινικό νάτριο
Ε 632 Ινοσινικό κάλιο
Ε 633 Ινοσινικό ασβέστιο
Ε 634 Άλατα με ασβέστιο των 5-ριβοζονουκλεοτιδίων
Ε 635 Άλατα με νάτριο των 5-ριβοζονουκλεοτιδίων
Ε 640 Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο
E 650 Οξικός ψευδάργυρος
Ε 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο
E 901 Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος
E 902 Κανδελιλλικός κηρός
E 903 Καρναουβικός κηρός
E 904 Σελάκ
E 905 Μικροκρυσταλλικός κηρός
E 907 Υδρογονωμένο πολύ-1-δεκένιο
E 912 Εστέρες του μοντανικού οξέος
E 914 Κηρός οξειδωμένων πολυαιθυλενίων
Ε 920 L-Κυστεΐνη
Ε 927β Καρβαμίδιο
Ε 938 Αργό
Ε 939 Ήλιο
Ε 941 Άζωτο
Ε 942 Υποξείδιο του αζώτου
E 943α Βουτάνιο
Ε 943β Ισοβουτάνιο
E 944 Προπάνιο
Ε 948 Οξυγόνο
E 949 Υδρογόνο
Ε 999 Εκχύλισμα κιλάιας
Ε 1200 Πολυδεξτρόζη
Ε 1201 Πολυβινυλοπυρρολιδόνη
Ε 1202 Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη
Ε 1204* Πουλουλάνη
Ε 1404 Οξειδωμένο άμυλο
Ε 1410 Δισόξινο φωσφορικό άμυλο
Ε 1412 Όξινο φωσφορικό άμυλο
Ε 1413 Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο
Ε 1414 Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο
Ε 1420 Ακετυλιωμένο άμυλο
Ε 1422 Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο
Ε 1440 Υδροξυ προπυλ άμυλο
Ε 1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άμυλο
Ε 1450 Οκτενυλ ηλεκτρικόαμυλονάτριο
E 1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο
Ε 1452* Αργιλιούχο οκτενυλο-ηλεκτρικό άμυλο (SAOS)

Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
Ε 1505 Κιτρικό τριαιθύλιο
E 1517 Διοξικός γλυκερινεστέρας (διακετίνη)
E 1518 Τριοξικό γλυκερύλιο (τριακετίνη)
E 1519 Βενζυλική αλκοόλη
E 1520 Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη)
* Οι προσθήκες των προσθέτων: Ε426, Ε462, Ε586, Ε968, Ε1204 και Ε1452
έγιναν με την
Οδηγία 2006/52/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω Οδηγίας, τα κράτη
μέλη θέτουν σε ισχύ
έως τις 15 Φεβρουαρίου 2008 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για
να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.

-->