Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

plum pox virus(sarka virus), ευλογιά ή σάρκα

Φωτογραφικό υλικό για τα συμπτώματα του ιου: "ευλογιά ή σάρκα" των πυρηνοκάρπων
-->

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧρώµαΤο µη διαυγές χρώµα είναι αντιαισθητικό και αποτελεί ένδειξη µόλυνσης ή ρύπανσης Οφείλεται σε κολλοειδείς η διαλυµένες ουσίες φυτικής προέλευσης η σε τεχνιτές χρωστικές. Στα υπόγεια νερά το χρώµα οφείλεται κυρίως σε ορυκτά σιδήρου ή µαγγανίου. Διαύγαση µε καθίζηση, οζονισµό, ενεργό άνθρακα ή χλωρίωση
θολερότηταΗ θολερότητα είναι αντιαισθητική και αποτελεί ένδειξη µόλυνσης η ρύπανσης.Σχετίζεται µε την ανάπτυξη και µεταφορά µικροοργανισµών που δύσκολα καταστρέφονται µε απολύµανση Οφείλεται σε αιωρούµενα σωµατίδια οργανικής ή ανόργανης φύσης. Αιφνίδια αύξηση θολερότητας υποδηλώνει άµεση επικοινωνία µε επιφανειακά νερά Διήθηση ή καθίζηση
ΟσµήΗ δυσάρεστη οσµή στο νερό προκαλεί δυσφορία (αίσθηση µούχλας) και αποτελεί ένδειξη µόλυνσης ή ρύπανσης Κάθε οσµή υποδηλώνει πιθανότητα ρύπανσης των πόσιµων νερών.Οφείλεται σε αποσύνθεση φυτικών ή οργανικών ουσιών, η σε παρουσία δύσοσµων αερίων του περιβάλλοντος. Εµπλουτισµός του νερού µε οξυγόνο, οζονισµός ή διέλευση από φίλτρο ενεργού άνθρακα
ΓεύσηΗ δυσάρεστη γεύση οφείλεται στην παρουσία οργανικών ουσιών ή µετάλλων Οφείλεται σε οργανικές ουσίες, σε ενώσεις µετάλλων (χαλκός, ψευδάργυρος, µαγγάνιο κλπ) ή σε υπερχλωρίωση Εµπλουτισµός µε οξυγόνο
ΑγωγιµότηταΕκφράζει το σύνολο των διαλυµένων αλάτων στο νερό. Νερά µε πολύ χαµηλή αγωγιµότητα δεν ξεδιψούν διότι δεν προσθέτουν ηλεκτρολύτες στον οργανισµό. Η αύξησή της οφείλεται σε ρύπανση από ανόργανα λιπάσµατα (χλωριούχα, νατριούχα κλπ) ή σε διείσδυση θαλασσινού νερού. Αντίστροφη όσµωση, ιοντοεναλλαγή ή χηµική ιζηµατοποίηση
pHΣε όξινο ή βασικό περιβάλλον δεν λειτουργεί σωστά ο οργανισµός. Τα όξινα νερά είναι διαβρωτικά και καταστρέφουν τα δίκτυα, ενώ τα βασικά σχηµατίζουν "πουρί". αποκλίσεις του pH σε σηµαντικό εύρος δηµιουργούν σοβαρές ενδείξεις ρύπνασης µε διάφορες χηµικές ουσίες εξουδετέρωση
Ολική σκληρότηταΑπό άποψη υγιεινής η αλλαγή της σκληρότητας του νερού προκαλεί προσωρινές διαταραχές του πεπτικού. Τα µαλακά νερά είναι διαβρωτικά και µπορεί να περιέχουν κάποια τοξικά συστατικά από τα διαβρωθέντα υλικά (π.χ. µόλυβδο) Παρουσιάζεται όταν το νερό διέρχεται από ασβεστολιθικά ή µαγνησιούχα πετρώµατα και έχει µεγάλη περιεκτικότητα στα αντίστοιχα ιόντα ασβεστίου ή και µαγνησίου Αποσκλήρυνση, δηλαδή αποµάκρυσνη των ιότνων ασβεστίου και µαγνησίου µε ιοντοεναλλακτικές ρητίνες, ζεόλιθους ή αντίστροφη όσµωση. Επίσης µπορεί να γίνει µίξη σκληρού µε µαλακό νερό

-->
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑσβέστιοΜεγάλες συγκεντρώσεις ασβεστίου µειώνουν το ποσοστό θνησιµότητας από καρδιοαγγειακές παθήσεις. Αντίθετα περίσσεια ασβεστίου µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά έλκη. Οφείλεται σε ασβεστολιθικά πετρώµατα που διέρχεται το νερό ή άλλα ορυκτά Αποσκλήρυνση, δηλαδή αποµάκρυσνη των ιότνων ασβεστίου µε ιοντοεναλλακτικές ρητίνες, ζεόλιθους, αντίστροφη όσµωση ή ιζηµατοποίηση.
ΜαγνήσιοΕπηρεάζει την γεύση. Η ανεπάρκεια µαγνησίου επιφέρει ανορεξία, κόπωση και ταχυκαρδία, ενώ η περίσσεια δρά ανταγωνιστικά έναντι των καρδιοτοξικών ενώσεων. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις ( > 400 ppm ) δρά σαν καθαρτικό, διουρητικό και έχει επιπτώσεις στο νευροµυικό και ΚΝΣ Οφείλεται στην ύπαρξη ορυκτων µαγνησίου µε τα οποία έρχεται σε επαφή το νερό, ή σε διείσδυση θαλασσινού νερού Αποµακρύνονται σαν υδροξείδιο του µαγνησίου, µε οξείδωση µε αέρα ή χηµικά οξειδωτικά και στη συνέχεια καθίζηση ή διήθηση
ΝάτριοΗ ανεπάρκεια νατρίου στο νερό προκαλεί πτώση της αρτηριακής πίεσης και ταχυκαρδία. Αντίθετα η υπερεπάρκεια προκαλεί υπέρταση και οιδήµατα. Μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλούν διαταραχες στην όρεξη, επηρεάζουν τη δίψα και το νερό δρά σαν διουρητικό. Οφείλεται στα πετρώµατα, το µικρό βάθος γεώτρησης, το θαλασσινό νερό και τη ρύπανση από λιπάσµατα Αφαλάτωση µε αντίστροφη όσµωση ή ιοντοεναλλαγή.
ΝιτρικάΔηµιουργούν προβλήµατα στο αίµα των παιδιών και των εγκύων (µεθαιµοσφαιρίνωση). Συνδέονται µε τον σχηµατισµό νιτροζαµινών και τον καρκίνο του στοµάχου. Προέρχεται από αζωτούχες ενώσεις (λιπάσµατα, λύµατα ή απόβλητα) που κατεισδύουν στο νερό. Αποµακρύνονται µε ιοντοεναλλαγή ή αντίστροφη όσµωση
ΝιτρώδηΚαρκίνο του στοµάχου από τις σχηµατιζόµενες νιτροζαµίνες Πρόσφατη ρύπανση νερού από οργανικές ουσίες των οποίων το άζωτο άρχισε να οξειδώνεται, δεν έγινε πλήρης οξείδωση και πραγµατοποιείται βακτηριδιακή δράση Απολύµανση µε χλώριο ή όζον. Εµφανίζονται όταν µένουν οι γεωτρήσεις "αδούλευτες".
ΑµµωνιακάΔίνουν δυσάρεστη γεύση στο νερό. Αποτελούν ένδειξη µόλυνσης Προέρχονται από αποσύνθεση οργανισµών και οργανικών ουσιών, από µόλυνση, ρύπανση πιθανόττα από ποιµνιοστάσια, βουστάσια, λιπάσµατα, ή από αναγωγή των νιτρικών αλάτων Θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αν δεν οφείλεται σε µικρόβια, αλλά σε ορυκτά, αντιµετωπίζεται µε αντίστροφη όσµωση. Αλλιώς αντιµετωπίζεται µε εξυγίανση και απολύµανση του νερού
ΧλωριούχαΑλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του νερού. Διαβρώνουν τις επιφάνειες, και έχουν βλαβερές συνέπειες στην ανάπτυξη των φυτών. Προκαλούν προβλήµατα (σε συγκεντρώσεις > 200 ppm) στα άτοµα που πάσχουν από καρδιακές ή νεφρικές ασθένειες οφείλεται σε ρύπανση από οικιακά λύµατα ή από εισροή θαλασσινού νερού Με ιοντοεναλλαγή ή αντίστροφη όσµωση.

-->
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑρσενικόΑυξηµένες συγκεντρώσεις προκαλούν βλάβες στο δέρµα, στο αιµοποιητικό σύστηµα, κυκλοφοριακά προβλήµατα και πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου Απορρίµατα από βιοµηχανίες κατασκευής ηµιαγωγών, διυλιστήρια, πρόσθετα συντηρητικών ξυλίας, πρόσθετα ζωοτροφών, ζιζανιοκτόνα, διάβρωση φυσικών αποθέσεων (ηφαιστειογενή περώµατα), λιπάσµατα, σήψη φυτικής ύλης κλπ Χηµική οξείδωση ή αναγωγή (ανάλογα µε τη µορφή του) ή µε αντίστροφη όσµωση.
ΒόριοΣυγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 30 mg/l εµποδίζουν τη χώνευση, προκαλουν ναυτία, κώµα και στεναχώρια.Πόσιµο νερό µε µεγάλες συγκεντρώσεις βορίου είναι τοξικό και προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Από τη διάλυση βορικού νατρίου ή βορικού ασβεστίου που υπάρχει στο έδαφος. Ανάµιξη µε νερό χαµηλής περιεκτικότητας σε βόριο
ΚάλιοΣε µεγάλες συγκεντρώσεις έχει καθαρτική δράση ενώ σε πολύ µεγάλες είναι τοξικό Ανάλογα µε την προέλευση του νερού (απαντάται στα υφάλµυρα νερά και γεωτρήσεις µικρού βάθους). Επηρεάζεται από ορυκτά, λιπάσµατα και θαλασσινό νερό Αφαλάτωση µε αντίστροφη όσµωση ή ιοντοεναλλαγή.
ΘειικάΠροσδίδουν στο νερό χαρακτηριστικά δυσάρεστη οσµή και γεύση. Σε όσους πινουν νερό µε υψηλές συγκεντρώσεις σε θειικά, προκαλούνται γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια) καθιζάνουν το ασβέστιο και ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστηµα. Από διάλυση ηφαιστειογενών πετρωµάτων κυρίως σε υπογεια νερά µε υψηλή θερµοκρασία, από λιπάσµατα η βιοµηχανικά απόβλητα. Αποµακρύνονται µε αερισµό, ιονροεναλλαγή, οξείφωση µε χλώριο, αντίστροφη όσµωση ή ιζηµατοποιηση µε υδροξείδιο του ασβεστίου (ασβέστη).
Σίδηροςπροσδίδει στο νερό χαρακτηριστική γεύση και οσµή. Στα ρούχα που πλαίνονται µε νερό που περιέει υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, δηµιουργούνται χρωµατισµοί και κηλίδες. Στη πλύση επίσης το λευκαντικό δεν φέρνει αποτέλεσµα, ενώ σχηµατίζονται θολώµατα και αποθέσεις. Η πρόσληψη υψηλών δόσεων σιδήρου προκαλεί βλάβες στους ιστούς Κυρίως από τη διάλυση ορυκών , ενώσεων σίδήρου κλπ. Από απόβλητα βιοµηχανιών ή από µετανάστευση σιδηρούχων υλικών αποθήκευσης και µεταφοράς νερού (δεξαµενές, σωληνώσεις κλπ) οξείδωση µε εµφύσιση αέρα, οξυγόνου, αερισµού σε κλίνες κλπ, η την προσθήκη οξειδωτικού (π.χ. υποχλωριώδους νατρίου). Στη συνέχεια ακολουθεί καθίζηση ή διήθηση για την αποµάκρυνση του αδιάλυτου Fe(OH)3
ΜαγγάνιοΠροσδίδει στο νερό χαρακτηριστική γεύση και οσµή. Σχηµατίζει θολώµατα και αποθέσεις.Επιδρά στην ανάπτυξη µικροοργανισµών στις δεξαµενές και τα δίκτυα ύδρευσης. Μεταφέρεται στο πλάσµα του αίµατος µε τη µορφή τρανσµαγγανίνης. Είναι τοξικό και δηµιουργεί ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. Διάλυση ορυκτών που περιέχουν µαγγάνιο Η ίδια διαδικασία µε αυτή της αποµάκρυσης σιδήρου. Συνήθως τα δύο µέταλλα αποµακρύνονται ταυτόχρονα.
ΦωσφορικάΠαράγων δηµιουργίας ευτροφισµού στα νερά. Σε µεγάλες ποσότητες µειώνουν το ασβέστιο στο αίµα. από αποσύνθεση οργανικών ουσιών, ρύπανση από φωσφορικά λιπάσµατα ή αστικά λύµατα Με ιζηµατοποίηση σε µορφή αλάτων σιδήρου ή αργιλίου
ΦθόριοΠαραµένει επι µακρόιν στην τροφική αλυσίδα. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί γαστρική αιµοραγία, τοξική νεφρίτιδα, βλάβες στις αρθρώσεις κλπ. Οι µεγάλες συγκεντρώσεις φθορίου (>1,5 mg/l) στο νερό προκαλούν οδοντική και σκελετική φθορίωση. Έχει διαβρωτικές ιδιότητες και προκαλεί αποθέσεις στα µεταλλικά και υάλινα σκεύη Υψηλές συγκεντρώσεις φθορίου εµφανίζονται σε ηφιστειογενή πετρώµατα, σε γωτρήσεις µεγάλου βάθους όταν το υπέδαφος είναι πλούσιο σε φθοριούχα ορυκτά. Τα επιφανειακά νερά ρυπαίνονται από βιοµηχανικά απόβλητα (επεξεργασία αλουµινίου, υαλουργεία, φωσφορικά λιπάσµατα) Εφαρµόζεται διαδικασία προσρόφησης σε υδροξείδιο οτυ µαγνησίου µετα από χηµική ιζηµατοποίηση.
ΚάδµιοΕχει επιπτώσεις στα νεφρά και στους πνεύµονες.Προακλεί απασβέστωση, κατάγµατ. Οσφυαλγίες, υπέρταση, αντικαθιστά το ψευδάργυρο από τα βιολογικά συστήµατα. Έχει αποδειχτεί ότι εχει καρκινογόνο δράση. Από βιοµηχανίες παρασκευής φωσφορικών λιπασµάτων, από καύση απορριµάτων, απόβλητα εργοστασίων επιµετάλλωσης, µπαταρίες, χρώµατα κλπ. Επίσης από µετανάστευσή του από υλικά συγκόλησης σωλήνων ύδρευσης που περιέχουν κάδµιο. Με καταβύθιση υπο µορφή θειούχων αλάτων ή µε αντίστροφη όσµωση
ΜόλυβδοςΠροκαλεί εγκεφαλοπάθεια και βλάβες του ΚΝΣ (µολυβδίαση). Προσβάλει ευκολότερα τα παιδιά. Μειώνει το δείκτη νοηµοσύνης και την ικανότητα εκµάθησης.προκαλεί αναιµία, νεφρικές και ηπατικές βλάβες. Προέρχεται κυρίως από µολυβδοσωλήνες όταν το νερό είναι µαλακό και όξινο, από υλικά συγκόλησης χαλκοσωλήνων που περιέχουν µόλυβδο, από στεγανωτικές αλοιφές κλπ. Επίσης από µίνιον (επίστρωµα προστασίας από σκουριά) που χρησιµοποιείται σε υδραυλικές εγκαταστάσεις. Με αντίστρωφη όσµωση, ιζηµατοποίηση υπο µορφή υδροξειδίων ή καταβύθιση υπο µορφήν θειούχων αλάτων
ΧαλκόςΑµεση :₃αστροεντερικές διαταραχές, Μακρά έκθεση : Ηπατικές ή νεφρικές διαταραχές Ατοµα µε πάθηση Wilson θα πρέπει να συνενοούνται µε το γιατρό τους όταν το νερό έχει συγκεντρώσεις χαλκού πάνω από το όριο των 1,3 mg/l. Διάβρωση οικιακών χάλκινων σωληνώσεων και µπρούτζινων εξαρτηµάτων. Φυσική διάβρωση , ψεκασµοί µε θειικό χαλκό και ρύπανση από συντηρητικά ξυλείας Aντίστροφη όσµωση ή ιοντοεναλλαγή.

-->
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧρώµιοΠολλοί άνθρωποι που κάνουν µακροχρόνια χρήση νερού µε συγκεντρώσεις χρωµίου πάνω από το όριo, εµφανίζουν αλεργικές δερµατίτιδες. Το εξασθενές χρώµιο αποδείχθηκε ότι είναι καρκινογόνο Απόβλητα από χαλυβουργείες, χαρτοποιίες και από διάβρωση φυσικών σχηµατισµών (πετρωµάτων) Aντίστροφη όσµωση ή ιοντοεναλλαγή.
ΚυανιούχαΒλάβες νευρικού συστήµατος, διαταραχές θυρεοειδούς, θάνατος Απόβλητα βιοµηχανιών χάλυβα, βιοµηχανίες πλαστικών και λιπασµάτων. Οξείδωση µε υποχλωριώδες νάτριο και µετατροπή σε µη τοξικά ισοκυανικά ιόντα. Αποµάκρυνση µε αντίστροφη όσµωση
Συνολικά κολοβακτηρίδια (συµπεριλαµβανοµέ νων των E.Coli και γενικά των κοπρανόδους προελεύσεως στελεχών) Χρησιµοποιείται σαν δείκτης παρουσίας παθογόνων. Ορισµένα στελέχη µπορεί να προκαλέσουν γαστρίτιδες Περιτωµατικές ουσίες (απόβλητα) ζωικής προέλευσης Απολύµανση µε χλώριο, όζον ή υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
ΕντερόκοκκοιΧρησιµοποιείται επίσης σαν δείκτης παρουσίας παθογόνων. Περιτωµατικές ουσίες ζωικής προέλευσης Απολύµανση µε χλώριο, όζον ή υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Ολικά κοινά αερόβια µικρόβια Τα ολικά κοινά αερόβια µικρόβια, δεν έχουν άµεση επίδραση στην υγεία, αλλά αποτελούν βασικό µικροβιολογικό δείκτη της γενικής υγειονοµικής κατάστασης του νερού Αυτόχθονη χλωρίδα νερού, επιµολύνσεις Απολύµανση µε χλώριο
ΨευδοµονάδεςΔυνητικά παθογόνο. Σε ασθενείς οργανισµούς (ανοσοκαταστελόµενα άτοµα, παιδιά, υπερήλικες κλπ) έχει παθοφόνο δράση. προέρχονται από επιµόλνση από επιφανειακά (στάσιµα νερά) , το έδαφος ή από περτωµατικές ουσίες. Λόγω των χαµηλών διατροφικών απαιτήσεων αυτού του µικροβίου, η παουσία του , απουσία άλλων δεικτών, δηλώνει παλαιά - απελθούσα επιµόλυνση. Απολύµανση µε χλώριο
κρυπτοσπορίδιο και Gyardia Παθογόνα πρωτόζωαΠροέρχονται από επιφανειακά νεράΔιήθηση (φίλτρα) 0,2 - 0,45 µm