Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Τα ζιζάνια: Το τριφύλλι.


Το τριφύλλι, ή αγριοτριφύλλι, είναι ένα πλατύφυλλο ζιζάνιο που παρατηρείτε σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Μερικά είδη του φυτού αυτού, καλλιεργούνται σαν βοσκότοπο ή και στην δημιουργία σανού ως ζωοτροφή, μερικά είδη σε μερικά μέρη του κόσμου τα χρησιμοποιούνται σαν βότανα ή και για ανθρώπινη κατανάλωση. Σαν ζιζάνιο το τριφύλλι είναι πολύ δύσκολο στην καταπολέμηση. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη καταπολέμηση, συνδυάζοντας δηλαδή καλλιεργητικά, μηχανικά, και χημικά μέτρα. Όμως εξαρτάται και από το είδος της γεωργίας ( βιολογική ή συμβατική). 
Καλλιεργητικά μέτρα:
  • Το όργωμα πρέπει να γίνει σε σωστό στάδιο, πριν το τριφύλλι ανθίζει,
  • Να βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε να μην είναι μολυσμένο από κάποιο άλλο αγρόκτημα με πρόβλημα τριφυλλιού,
  • Να προσέχετε το πότισμα και την λίπανση, να γίνονται με μέτρο και σωστά, κυρίως σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κοπριά, να μην είναι μολυσμένη με σπόρους τριφυλλιού.
  • Να παρατηρείτε και τα γειτονικά αγροκτήματα εάν παρουσιάζουν και εκείνα το πρόβλημα με το τριφύλλι και εάν δεν καταπολεμούνται σωστά, ο σπόρος μεταφέρετε και στο δικό σας.
Μηχανικά μέτρα:
  • Σε περίπτωση χρήσης κοπτικών μηχανών, η κοπή να γίνει σε στάδιο πριν την άνθηση πάντα.
  • Η κοπή μπορεί να συνδυαστεί και με την εδαφοκάλυψη με ένα ειδικό μαύρο πλαστικό.
  • Σε μικρές εκτάσεις, όπως κήπο ή βεράντα, να γίνεται ολόκληρη εκρίζωση του φυτού
  • Σε οπωρώνες και φυτείες ελιάς, μπορεί να επιτραπεί την εντατική βόσκηση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κόπος κατά το όργωμα ή κοπή.
Χημικά μέτρα:
  • Εάν θέλετε να κάνετε μια χημική καταπολέμηση, να προτιμάτε ειδικά εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα κατά των πλατύφυλλων ζιζανίων(προφυτρωτικά και ματαφυτρωτικά τον χειμώνα, και μεταφυτρωτικά στις υπόλειπες εποχές),
  • Τα ζιζανιοκτόνα με βάση το glyphosate, metsulfuron και dicamba, έχουν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά το τριφύλλι(και να ακολουθήσετε πάντα τις οδηγίες χρήσης των χημικών φυτοπροστευτικών προϊόντων).