Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Σύσταση για την κατανάλωση πικρών πυρήνων βερίκοκου και πικραμυγδάλων


Με αφορμή τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οποία κατά το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός δηλητηριάσεων λόγω υπερβολικής κατανάλωσης πυρήνων βερίκοκου ή πικραμυγδάλων, ο ΕΦΕΤ ενέκρινε γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΕΤ) η οποία εκπονήθηκε με βάση αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις διεθνών οργανισμών, οργανισμών της ΕΕ καθώς και μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από άλλες χώρες, σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας της κατανάλωσης πικρών πυρήνων βερίκοκου και πικραμυγδάλων και τις επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών.


Σύμφωνα με την εγκριθείσα γνωμοδότηση ο ΕΦΕΤ συστήνει:
 1. Στους ενήλικες καταναλωτές να καταναλώνουν μέχρι 2 πικρούς πυρήνες βερίκοκου ή πικραμυγδάλου την ημέρα και
 2. Στα παιδιά, στις έγκυες και στις θηλάζουσες γυναίκες, ως ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την αποφυγή της κατανάλωσης αυτών των προϊόντων.
Διευκρινίζεται ότι οι πικροί πυρήνες βερίκοκου καθώς και τα πικραμύγδαλα ανήκουν στα τρόφιμα που περιέχουν μια ουσία γνωστή ως αμυγδαλίνη από τη διάσπαση της οποίας παράγονται κυανιούχες ενώσεις (υδροκυάνιο) οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο.


Η πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι ο αριθμός των πικρών πυρήνων βερίκοκου και πικραμυγδάλων που θα καταναλωθεί και η αρχική συγκέντρωση αμυγδαλίνης σε αυτά τα προϊόντα.

Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" (100% επιχορήγηση για ίδρυση επιχείρησης)

 

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" (100% επιχορήγηση για ίδρυση επιχείρησης).

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" (100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας επιχείρησης


Το πρόγραμμα αφορά άνεργους/άνεργες από 18 έως 64 ετών που θέλουν να ιδρύσουν νέες, καινοτόμες και βιώσιμες επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
- Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
- Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
* Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
* Ομόρρυθμη Εταιρεία
* Ετερόρρυθμη Εταιρεία
* Ι.Κ.Ε
* ατομική επιχείρηση και
* κοινωνική επιχείρηση

- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
- Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013). 

Οι επιχειρήσεις που αναμένεται να επιχορηγηθούν θα ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:
 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Πολιτιστική-∆ημιουργική Βιομηχανία
   


Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης αναμένεται να είναι από 25.000 έως 40.000 ευρώ
Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ)
 • Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, ύδρευση, δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης, αμοιβή συμβούλου)
 • Δαπάνες για την προβολή & προώθηση της επιχείρησης, Δημιουργία ιστοσελίδας.
 • Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου.
 • Δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών.
 • Αποσβέσεις παγίων.
   
Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 24 μήνες.


Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 40% της επιχορήγησης.
Για να διαβάσετε την επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος δείτε http://www.plan.gr/sites/plan.gr/files/pdf/ProdhmosieushEpixeirhmatikhEukairia.pdf

Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Τι να προσέχετε εν όψει της εορταστικής περιόδου


Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

O Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κύριο γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, όσο και την προστασία των συμφερόντων τους από οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπενθυμίζονται τα παρακάτω :

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γενικά για την προμήθεια Κρέατος :
- Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2º – 5º C για το νωπό και σε
θερμοκρασία – 18º C ή και χαμηλότερη για το κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν
πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
- Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που
δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο
έλεγχο.

Ειδικότερα για την προμήθεια Κρέατος Πουλερικών (Γαλοπούλες –
Κοτόπουλα κλπ) και προϊόντων πτηνοτροφίας :
- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη)
είτε ως καταψυγμένες.
- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη 2º – 4º C και ποτέ σε
ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε
κατάψυξη – 18º C ή και χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι
εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), αποπτιλωμένες και να φέρουν σήμανση
καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι
μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).
- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη
σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης
(τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο
ευανάγνωστο).
- Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και
πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την
προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί
στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.
- Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κλπ) με
ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής»,
«βιολογικής εκτροφής» κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά
περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT σε
πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις.


 Για την προμήθεια κρέατος Θηραμάτων :
Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα να είναι
εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα
εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση
καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.

 Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων :
- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ
σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του
παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται
επάνω στη συσκευασία.
- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι ΜΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε
διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Για την προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής :
- Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, όταν αυτό απαιτείται,
θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές
θερμοκρασίες συντήρησης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επίσης συνιστά στους καταναλωτές :
-Να αγοράζουν τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
-Να αγοράζουν πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή
προθήκες – ψυγεία και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρέμονται από
τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
-Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό,
στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ'
όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλοίωτα προϊόντα
(γαλακτοκομικά, αυγά κλπ).
-Η διατροφή των ημερών να στηρίζεται στην ποικιλία και στο μέτρο όπως
παραδοσιακά αρμόζει και να συνοδεύεται με φυσική άσκηση, ενώ η κατανάλωση
αλκοόλ να γίνεται με μέτρο.

Τέλος ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει την ειδική γραμμή επικοινωνίας, 11717, η οποία είναι στη
διάθεση όλων των καταναλωτών, όπου μπορούν να αναφέρουν / καταγγέλλουν οιαδήποτεμη συμμόρφωση – παράβαση της νομοθεσίας υποπέσει στην αντίληψή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης τον παρακάτω σύνδεσμο του Ε.Φ.Ε.Τ. :
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info?cat=CONSUMERS
Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΦΕΤ εντείνει ακόμη περισσότερο τις εργασίες
του ειδικότερα κατά την περίοδο των εορτών για την προστασία της υγείας των
καταναλωτών αλλά και των συμφερόντων τους. Οι έλεγχοι του Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγονται
συστηματικά και είναι ιδιαιτέρως αυστηροί σε επιχειρήσεις που δεν
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ιδιαίτερα την εορταστική αυτή
περίοδο.


Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Γρήγορα τεστ για νοθεία στα τρόφιμα 1. Γάλα

  • Με νερό
   Η πρόσμιξη του γάλατος με νερό μπορεί να ανιχνευτεί πολύ εύκολα. Εάν βάζετε μια σταγόνα γάλατος σε μια επικλινή επιφάνεια, η σταγόνα από αγνό γάλα ρέει σιγά αφήνοντας ένα λευκό «μονοπάτι», αλλά η σταγόνα από νοθευμένο γάλο, ρέει γρήγορα και δεν αφήνει κανένα σημάδι. Βέβαια το τεστ αυτό δεν ισχύ σε αποβουτυρωμένο γάλα.

  • Με συνθετικό γάλα
   Το συνθετικό γάλα έχει μια πικρή επίγευση, και δίνει μια αίσθηση γλίτσας σαπουνιού στα δάχτυλα όταν το τρίβουμε λίγο με τα δάκτυλα και αποκτά κιτρινωπό χρώμα όταν θερμανθεί.

 2. Καφές


  • Με αλεσμένη ρίζα ραδικιού ή με άλλους σπόρους
   Ο αλεσμένος καφές, νοθεύεται με σκόνη από διάφορους σπόρους, είτε για την αύξηση του τελικού βάρους είτε για βελτίωση του τελικού χρωματισμού, κτλ. Η ξηρή ρίζα του ραδικιού, όταν αλεστεί, είναι ένα καλό υποκατάστατο του καφέ σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τη καφεΐνη. Η προσθήκη της σκόνης του ραδικιού σε αλεσμένο καφέ, μπορεί να ανιχνευτεί, βάζοντας μια μικρή ποσότητα του καφέ σε ένα ποτήρι με νερό. Η σκόνη του καφέ θα παραμείνει στην επιφάνεια του νερού, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, οι κόκκοι του ραδικιού σιγά σιγά βυθίζονται αφήνοντας μια καφέ απόχρωση που οφείλεται στην καραμέλα που περιέχει το ραδίκι.

 1. Αλεύρι

  • Με σκόνη κιμωλίας
   Για αύξηση του τελικού βάρους, το αλεύρι μπορεί να νοθευτεί με σκόνη κιμωλίας. Η ανίχνευση τέτοιας πρόσμιξης γίνεται εύκολα, βάζοντας κάποιες σταγόνες αραιωμένης υδροχλωρικού οξέως σε μια μικρή ποσότητα αλευριού. Το νοθευμένο αλεύρι αφρίζει.

 2. Μαύρο πιπέρι

  • Με σπόρους από παπάγια
   Σπόροι Παπάγιας μπορούν να διαχωριστούν από το μαύρο πιπέρι, δεδομένου ότι είναι συρρικνωμένοι, έχουν ωοειδές σχήμα και έχουν πρασινωπό προς καστανό ή καφετί προς μαύρο χρώμα. Επίσης σε ένα ποτήρι με οινόπνευμα, οι σπόροι πιπεριού βυθίζονται ενώ εκείνοι της παπάγιας επιπλέουν. Σπάνε όταν τρίβονται με τα δάκτυλα οι σπόροι της παπάγιας και όχι το πιπέρι.


Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Μυκητολογικές ασθένειες των εσπεριδοειδών - Φωτογραφικό υλικό(Πηγή internet)

 1. Alternaria citri
 2. Colletotrichum gloeosporioides, ανθράκωση

 3.  Penicillium digitatum, πράσινη σήψη
 4.  Penicillium italicum, κυανή σήψηΚαλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ανάκληση βιολογικής γκοφρέτας καλαμποκιούΚαλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

6 καλοί λόγοι για να φάτε φράουλες!
Οι φράουλες δεν είναι μόνο νόστιμες, αλλά είναι και μια πραγματική υγιεινή διατροφή. Πλούσιες σε βιταμίνη C, σε φυτικές ίνες και σε αντιοξειδωτικά. Οι μικρές αυτές κόκκινες νοστιμιές προστατεύουν τα μάτια μας, προωθούν την καλή πέψη και ρυθμίζουν την αρτηριακή μας πίεσης. Χαμηλές σε θερμίδες, μπορείτε να τις καταβροχθίσετε άφοβα!

Οι Φράουλες παρέχουν βιταμίνη C

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C. Συγκριτικά με τα εσπεριδοειδή, 200 γραμμάρια φράουλες παρέχουν 116 γραμμάρια βιταμίνης C, συνεπώς καλύπτουν τη συνιστώμενη ημερήσια απαιτήσεις μας . Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία έναντι των λοιμώξεων.


Οι Φράουλες προστατεύουν τα μάτια

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. Αποτρέπουν τον καταρράκτη (θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού) και ενισχύσουν τον αμφιβληστροειδή και τον κερατοειδή .
Οι φράουλες περιέχουν φλαβονοειδή, το αντιοξειδωτικό που τους δίνει το κόκκινο χρώμα και που μας προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις .

Οι φράουλες είναι χαμηλές σε θερμίδες

Η θερμιδική τους επιβάρυνση είναι 28 Kcal ανά μερίδα . Συνιστώνται για δίαιτες , για ελαφρά επιδόρπια και ισορροπημένο σνακ . όποτε μπορείτε να τις απολαύσετε άφοβα, αλλά προφανώς χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σαντιγί !

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες

Οι φράουλες περιέχουν 2 γραμμάρια φυτικών ινών . Διευκολύνουν την πέψη . Με την πηκτίνη που περιέχουν , οι φράουλες βοηθάνε στην δέσμευση της χοληστερόλης και των λιπιδίων για την ομαλή αφομοίωση τους στο αίμα. Μαζί με το νερό, αυτές οι ίνες καταπολεμούν εύκολα τη διάρροια.Οι Φράουλες ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση

Οι φράουλες περιέχουν 150 mg καλίου ανά 100 g . Αυτή η θρεπτική ουσία προάγει την υγεία της καρδιάς και βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης . Μπορεί να μειώσει την υψηλή αρτηριακή πίεση , λειτουργώντας ως ασπίδα κατά των αρνητικών επιπτώσεων του νατρίου .

Οι φράουλες περιέχουν φολικό οξύ

Η φράουλα είναι πλούσια σε φολικό οξύ , ή βιταμίνη Β9 . Συνεπώς, συνιστάται σε έγκυες γυναίκες για την προστασία του αναπτυσσόμενου εμβρύου . Προσοχή όμως , οι τροφικές αλλεργίες είναι κοινές στις φράουλες . Για τα παιδιά μόνο μετά από τον έκτο μήνα.

Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ