Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

plum pox virus(sarka virus), ευλογιά ή σάρκα

Φωτογραφικό υλικό για τα συμπτώματα του ιου: "ευλογιά ή σάρκα" των πυρηνοκάρπων
-->
Δημοσίευση σχολίου