Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Οδηγός αποθήκης τροφίμων

ΑΠΟΘΉΚΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
Γενικές οδηγίες

* Στην αποθήκη τροφίμων θα υπάρχει τάξη και καθαριότητα. Τυχόν κενά είδη
συσκευασίας θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο.
* Στην αποθήκη δεν θα διατηρούνται είδη άσχετα με τα τρόφιμα. θα διατηρούνται σε
ιδιαίτερα χωρισμένο χώρο της αποθήκης είδη όπως τα είδη καθαρισμού, είδη ρουχισμού,
κτλ.
*Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία ή κατεργασία ή συσκευασία τροφίμων ή ποτών
στους χώρους αποθήκευσης τους.
*Δεν θα πρέπει τα κανονικά τρόφιμα να μένουν στο ίδιο χώρο με τα υπολείμματα, από
τρόφιμα που προέρχονται από σπάσιμο συσκευασιών, με τις άδειες συσκευασίες ή υλικά
συσκευασίας.

ΤΟΙΧΟΙ: 
Σε ύψος 0.30 μ από το δάπεδο θα είναι επενδυμένοι με σκληρή τσιμεντοκονία πάχους 2 εκ. τουλάχιστον. Σε όλη την έκταση τους θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές και θα υδροχρωματίζονται συχνά. Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή και ομαλή επιφάνεια, χωρίς σπασίματα και ρωγμές. Ο χρωματισμός των τοίχων να είναι ανοιχτόχρωμος.

ΟΡΟΦΗ: 
Η οροφή θα είναι καλής κατασκευής χωρίς ρωγμές ή οπές. Απαραίτητη η κατασκευή ψευδοροφής αν ο χώρος καλύπτεται από κεραμωτή στέγη ή από το ξύλινο δάπεδο του υπερκείμενου ορόφου.

ΔΑΠΕΔΑ: 
Θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο και μη εύθρυπτο υλικό ( μωσαϊκό, πέτρινες πλάκες, μπετόν ) κατεργασμένο έτσι ώστε να μην δημιουργείται σκόνη. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι λείες, χωρίς λακκούβες, επίσης θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου εφοδιασμένα με σιφώνια για εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Τα στόμια των φρεατίων ή και τα αποχετευτικά κανάλια, να καλύπτονται με μεταλλικές(ανοξείδωτες) σχάρες με κενά μέχρι 5 mm, και που μετακινούνται για να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους. Σε όλες τις συνδέσεις των δαπέδων με τους τοίχους να μην υπάρχουν ρωγμές.

ΠΟΡΤΕΣ: 
Να είναι από υλικά που καθαρίζονται εύκολα. Δεν θα παραμένουν κενά μεταξύ αυτών και των δαπέδων μεγαλύτερα των 5 mm για να μην περάσουν τρωκτικά και έντομα.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ: 
Σ΄ αυτά και σε κάθε άνοιγμα των τοίχων θα υπάρχει συρματόπλεγμα(ή σίτες) με ανοίγματα όχι μεγαλύτερα των 5 mm, οι οποίες σίτες να προβλέπεται να είναι κινητές ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και συντήρηση τους.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ: 
Επαρκής φυσικός ή τεχνητός. Σε περίπτωση τεχνητού αερισμού, πρέπει να δίνεται προσοχή στην σωστή εγκατάσταση για αποφυγή της κίνησης του αέρα από μολυσμένους σε καθαρούς χώρους, και να υπάρχει μια εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται καθορισμό.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ:
Πλήρης φυσικός ή τεχνητός.

ΡΑΦΙΑ : 
Τα κιβώτια, δοχεία ή βάζα που περιέχουν τρόφιμα, θα τοποθετούνται σε πλαστικές, ή ανοξείδωτες παλέτες ή ξύλινα βάθρα ή σε ειδικά με οπές ανοξείδωτα ράφια και σε απόσταση 0.15 μ. από τον τοίχο και το δάπεδο, εξασφαλίζοντας τον αερισμό και τον καθαρισμό των χώρων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
θα φοράει ειδικές φόρμες εργασίας και θα είναι εφοδιασμένος με βιβλιάρια υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Και απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από όλους που κινούνται στην αποθήκη με τρόφιμα.

ΒΙΒΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ: 
Διατηρείται στην αποθήκη και συμπληρώνεται από τα Αρμόδια Όργανα Υγειονομικού Ελέγχου. 

>>Τα άνω στοιχεία είναι όπως προβλέπονται από την ΚΥΑ 487/ ΦΕΚ 1219Β'/2000, η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την κοινοτική οδηγία ΕΟΚ/93/43 του συμβουλίου.

Kaleng Mwangal
Γεωπόνος - ΓΠΑΔημοσίευση σχολίου