Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Επίδρασης της αζωτούχου λίπανσης και του επιπέδου σκίασης στην ανάπτυξη και παραγωγή ριζωμάτων του φυτού: τζίντζερ (gingimber officinale), και στην απώλεια βάρους κατά τη συντήρηση. Επίσης και μια εξέταση των καταλλήλων θερμοκρασιών συντήρησης.Δημοσίευση σχολίου