Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Τι να προσέχετε εν όψει της εορταστικής περιόδου


Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

O Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κύριο γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, όσο και την προστασία των συμφερόντων τους από οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπενθυμίζονται τα παρακάτω :

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γενικά για την προμήθεια Κρέατος :
- Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2º – 5º C για το νωπό και σε
θερμοκρασία – 18º C ή και χαμηλότερη για το κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν
πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
- Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που
δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο
έλεγχο.

Ειδικότερα για την προμήθεια Κρέατος Πουλερικών (Γαλοπούλες –
Κοτόπουλα κλπ) και προϊόντων πτηνοτροφίας :
- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη)
είτε ως καταψυγμένες.
- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη 2º – 4º C και ποτέ σε
ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε
κατάψυξη – 18º C ή και χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι
εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), αποπτιλωμένες και να φέρουν σήμανση
καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι
μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).
- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη
σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης
(τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο
ευανάγνωστο).
- Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και
πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την
προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί
στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.
- Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κλπ) με
ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής»,
«βιολογικής εκτροφής» κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά
περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT σε
πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις.


 Για την προμήθεια κρέατος Θηραμάτων :
Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα να είναι
εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα
εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση
καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.

 Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων :
- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ
σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του
παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται
επάνω στη συσκευασία.
- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι ΜΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε
διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Για την προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής :
- Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, όταν αυτό απαιτείται,
θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές
θερμοκρασίες συντήρησης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επίσης συνιστά στους καταναλωτές :
-Να αγοράζουν τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
-Να αγοράζουν πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή
προθήκες – ψυγεία και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρέμονται από
τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
-Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό,
στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ'
όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλοίωτα προϊόντα
(γαλακτοκομικά, αυγά κλπ).
-Η διατροφή των ημερών να στηρίζεται στην ποικιλία και στο μέτρο όπως
παραδοσιακά αρμόζει και να συνοδεύεται με φυσική άσκηση, ενώ η κατανάλωση
αλκοόλ να γίνεται με μέτρο.

Τέλος ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει την ειδική γραμμή επικοινωνίας, 11717, η οποία είναι στη
διάθεση όλων των καταναλωτών, όπου μπορούν να αναφέρουν / καταγγέλλουν οιαδήποτεμη συμμόρφωση – παράβαση της νομοθεσίας υποπέσει στην αντίληψή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης τον παρακάτω σύνδεσμο του Ε.Φ.Ε.Τ. :
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info?cat=CONSUMERS
Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΦΕΤ εντείνει ακόμη περισσότερο τις εργασίες
του ειδικότερα κατά την περίοδο των εορτών για την προστασία της υγείας των
καταναλωτών αλλά και των συμφερόντων τους. Οι έλεγχοι του Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγονται
συστηματικά και είναι ιδιαιτέρως αυστηροί σε επιχειρήσεις που δεν
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ιδιαίτερα την εορταστική αυτή
περίοδο.


Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Γρήγορα τεστ για νοθεία στα τρόφιμα 1. Γάλα

  • Με νερό
   Η πρόσμιξη του γάλατος με νερό μπορεί να ανιχνευτεί πολύ εύκολα. Εάν βάζετε μια σταγόνα γάλατος σε μια επικλινή επιφάνεια, η σταγόνα από αγνό γάλα ρέει σιγά αφήνοντας ένα λευκό «μονοπάτι», αλλά η σταγόνα από νοθευμένο γάλο, ρέει γρήγορα και δεν αφήνει κανένα σημάδι. Βέβαια το τεστ αυτό δεν ισχύ σε αποβουτυρωμένο γάλα.

  • Με συνθετικό γάλα
   Το συνθετικό γάλα έχει μια πικρή επίγευση, και δίνει μια αίσθηση γλίτσας σαπουνιού στα δάχτυλα όταν το τρίβουμε λίγο με τα δάκτυλα και αποκτά κιτρινωπό χρώμα όταν θερμανθεί.

 2. Καφές


  • Με αλεσμένη ρίζα ραδικιού ή με άλλους σπόρους
   Ο αλεσμένος καφές, νοθεύεται με σκόνη από διάφορους σπόρους, είτε για την αύξηση του τελικού βάρους είτε για βελτίωση του τελικού χρωματισμού, κτλ. Η ξηρή ρίζα του ραδικιού, όταν αλεστεί, είναι ένα καλό υποκατάστατο του καφέ σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τη καφεΐνη. Η προσθήκη της σκόνης του ραδικιού σε αλεσμένο καφέ, μπορεί να ανιχνευτεί, βάζοντας μια μικρή ποσότητα του καφέ σε ένα ποτήρι με νερό. Η σκόνη του καφέ θα παραμείνει στην επιφάνεια του νερού, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, οι κόκκοι του ραδικιού σιγά σιγά βυθίζονται αφήνοντας μια καφέ απόχρωση που οφείλεται στην καραμέλα που περιέχει το ραδίκι.

 1. Αλεύρι

  • Με σκόνη κιμωλίας
   Για αύξηση του τελικού βάρους, το αλεύρι μπορεί να νοθευτεί με σκόνη κιμωλίας. Η ανίχνευση τέτοιας πρόσμιξης γίνεται εύκολα, βάζοντας κάποιες σταγόνες αραιωμένης υδροχλωρικού οξέως σε μια μικρή ποσότητα αλευριού. Το νοθευμένο αλεύρι αφρίζει.

 2. Μαύρο πιπέρι

  • Με σπόρους από παπάγια
   Σπόροι Παπάγιας μπορούν να διαχωριστούν από το μαύρο πιπέρι, δεδομένου ότι είναι συρρικνωμένοι, έχουν ωοειδές σχήμα και έχουν πρασινωπό προς καστανό ή καφετί προς μαύρο χρώμα. Επίσης σε ένα ποτήρι με οινόπνευμα, οι σπόροι πιπεριού βυθίζονται ενώ εκείνοι της παπάγιας επιπλέουν. Σπάνε όταν τρίβονται με τα δάκτυλα οι σπόροι της παπάγιας και όχι το πιπέρι.


Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Μυκητολογικές ασθένειες των εσπεριδοειδών - Φωτογραφικό υλικό(Πηγή internet)

 1. Alternaria citri
 2. Colletotrichum gloeosporioides, ανθράκωση

 3.  Penicillium digitatum, πράσινη σήψη
 4.  Penicillium italicum, κυανή σήψηΚαλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ανάκληση βιολογικής γκοφρέτας καλαμποκιούΚαλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

6 καλοί λόγοι για να φάτε φράουλες!
Οι φράουλες δεν είναι μόνο νόστιμες, αλλά είναι και μια πραγματική υγιεινή διατροφή. Πλούσιες σε βιταμίνη C, σε φυτικές ίνες και σε αντιοξειδωτικά. Οι μικρές αυτές κόκκινες νοστιμιές προστατεύουν τα μάτια μας, προωθούν την καλή πέψη και ρυθμίζουν την αρτηριακή μας πίεσης. Χαμηλές σε θερμίδες, μπορείτε να τις καταβροχθίσετε άφοβα!

Οι Φράουλες παρέχουν βιταμίνη C

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C. Συγκριτικά με τα εσπεριδοειδή, 200 γραμμάρια φράουλες παρέχουν 116 γραμμάρια βιταμίνης C, συνεπώς καλύπτουν τη συνιστώμενη ημερήσια απαιτήσεις μας . Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία έναντι των λοιμώξεων.


Οι Φράουλες προστατεύουν τα μάτια

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. Αποτρέπουν τον καταρράκτη (θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού) και ενισχύσουν τον αμφιβληστροειδή και τον κερατοειδή .
Οι φράουλες περιέχουν φλαβονοειδή, το αντιοξειδωτικό που τους δίνει το κόκκινο χρώμα και που μας προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις .

Οι φράουλες είναι χαμηλές σε θερμίδες

Η θερμιδική τους επιβάρυνση είναι 28 Kcal ανά μερίδα . Συνιστώνται για δίαιτες , για ελαφρά επιδόρπια και ισορροπημένο σνακ . όποτε μπορείτε να τις απολαύσετε άφοβα, αλλά προφανώς χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σαντιγί !

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες

Οι φράουλες περιέχουν 2 γραμμάρια φυτικών ινών . Διευκολύνουν την πέψη . Με την πηκτίνη που περιέχουν , οι φράουλες βοηθάνε στην δέσμευση της χοληστερόλης και των λιπιδίων για την ομαλή αφομοίωση τους στο αίμα. Μαζί με το νερό, αυτές οι ίνες καταπολεμούν εύκολα τη διάρροια.Οι Φράουλες ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση

Οι φράουλες περιέχουν 150 mg καλίου ανά 100 g . Αυτή η θρεπτική ουσία προάγει την υγεία της καρδιάς και βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης . Μπορεί να μειώσει την υψηλή αρτηριακή πίεση , λειτουργώντας ως ασπίδα κατά των αρνητικών επιπτώσεων του νατρίου .

Οι φράουλες περιέχουν φολικό οξύ

Η φράουλα είναι πλούσια σε φολικό οξύ , ή βιταμίνη Β9 . Συνεπώς, συνιστάται σε έγκυες γυναίκες για την προστασία του αναπτυσσόμενου εμβρύου . Προσοχή όμως , οι τροφικές αλλεργίες είναι κοινές στις φράουλες . Για τα παιδιά μόνο μετά από τον έκτο μήνα.

Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Οδηγίες για το Πάσχα σχετικά με τα τρόφιμα. Τι πρέπει γενικά να προσέξετε;Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα;o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων
Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα;
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων


Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι ποιοτικά εφάμιλλα με τα νωπά αρκεί να μην έχει διασπαστεί η ψυκτική αλυσίδα. Είναι εφάμιλλα με τα νωπά, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταψυχθεί άμεσα και σωστά και δεν έχουν αποψυχθεί καθόλου στα ενδιάμεσα στάδια της διακίνησής τους, μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Με άλλα λόγια, να έχει διατηρηθεί απόλυτα η αλυσίδα ψύξης. Οι σύγχρονες μέθοδοι κατάψυξης επιτυγχάνουν τη διατήρηση των οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων (γεύση, χρώμα, άρωμα) αλλά και των θρεπτικών τους συστατικών.
Η κατάψυξη είναι μια απλή και υγιεινή μέθοδος συντήρησης. Έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες μεθόδους συντήρησης να διατηρεί το προϊόν αμετάβλητο από πλευράς γευστικότητας και θρεπτικότητας. Τα προϊόντα καταψύχονται αμέσως από τις βιομηχανίες κατεψυγμένων τροφίμων και μεταφέρονται σε συνθήκες συνεχούς ψύξης με σύγχρονα φορτηγά-ψυγεία στους καταψύκτες στα σημεία πώλησης.

1.      Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των φρέσκων τροφίμων;

Για παράδειγμα, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, η θέρμανση ή η κακή συντήρηση καταστρέφουν συχνά τις βιταμίνες ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροοργανισμών. Αντίθετα, τα τρόφιμα που καταψύχονται άμεσα παρουσιάζουν μηδαμινές απώλειες θρεπτικών ουσιών εξαιτίας του μειωμένου μεταβολισμού των κατεψυγμένων τροφίμων. Επίσης τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι απολύτως υγιεινά διότι, οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων κάνουν καθημερινούς αυτοελέγχους με εξειδικευμένο προσωπικό και όλα τα προϊόντα ελέγχονται αυστηρά σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διακίνησής τους ώστε να καταλήγουν στον καταναλωτή σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ποιότητας (ISΟ και HACCP), που είναι σύμφωνες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ε.Ε για την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

2.      Πως διατηρείται η φρεσκάδα στα κατεψυγμένα τρόφιμα;

Η κατάψυξη είναι η πιο ολοκληρωμένη φυσική συντήρηση τροφίμων. Από την στιγμή που θα καταψυχθεί το προϊόν αναστέλλεται κάθε μικροβιολογική διεργασία ικανή να αλλοιώσει την ποιότητα του τροφίμου. Οι βιομηχανίες κατεψυγμένων τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια σε προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας και συντήρησης ώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα που παράγονται να είναι το ίδιο φρέσκα με τα νωπά από τα οποία προέρχονται.

3.      Τι είναι ο επίπαγος και σε τι χρησιμεύει;

Ο επίπαγος είναι ένα λεπτό στρώμα παγωμένου νερού, το οποίο με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας ενσωματώνεται στην επιφάνεια του τροφίμου και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας, εμποδίζοντας το τρόφιμο να έρθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα (οξυγόνο), γεγονός που σταδιακά προκαλεί αλλοιώσεις, όπως αφυδάτωση. Ο επίπαγος επιτρέπει στο προϊόν να διατηρήσει αναλλοίωτα όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και του διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπρόσθετα, λειτουργεί ως θερμομονωτικό σε περιπτώσεις ανεπιθύμητης άμεσης απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση που υπάρξει βλάβη του καταψύκτη του σημείου πώλησης.

4.      Η θρεπτική αξία των κατεψυγμένων τροφίμων

Έχει αποδειχτεί ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα διατηρούν την ίδια θρεπτική αξία, γεύση, χρώμα και άρωμα με τα νωπά, αρκεί να καταψύχονται άμεσα, να αποφεύγετε η επανακατάψυξή τους και να τηρούνται οι σωστοί όροι μαγειρέματος.

5.      Η ασφαλής συντήρηση των κατεψυγμένων προϊόντων στο σπίτι.

Η συντήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων όταν πλέον φτάσουν στο σπίτι είναι ο κρίκος της αλυσίδας που ενδιαφέρει απευθείας τον καταναλωτή. Σε κάθε ψυγείο αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος συντήρησης, ανάλογα με το είδος του ψυγείου που διαθέτει ο καθένας. Όλα τα οικιακά σύγχρονα ψυκτικά μέσα έχουν σύμβολα διεθνή, τα αστέρια. Το εσωτερικό των ψυγείων είναι ένα (*) ή δύο αστέρων (**). Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία φτάνει στους -6oC, κατάλληλη για σύντομη συντήρηση (από λίγες ημέρες ως δύο εβδομάδες). Ο θάλαμος κατάψυξης τριών αστέρων (***) φθάνει σε θερμοκρασία -18oC, κατάλληλη για μακρά συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων (αρκετές εβδομάδες - μήνες). Ο οικιακός καταψύκτης τεσσάρων αστέρων (****) είναι σε θέση να φθάσει σε θερμοκρασία μικρότερη από -25oC, κατάλληλη για μακρά συντήρηση.
Η ημερομηνία λήξης που προτείνεται από τον παραγωγό και αναγράφεται στη συσκευασία κάθε προϊόντος, εννοεί τη συντήρησή του σε θάλαμο τριών αστέρων (***) ή τεσσάρων αστέρων (****).

6.      Η ασφαλής απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων.

Όταν πλησιάσει η ώρα για μαγείρεμα αποφύγετε τη βίαιη απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων (π.χ. κάτω από ζεστό νερό ή στο φούρνο μικροκυμάτων), διότι υποβαθμίζεται η ποιότητά τους και μειώνεται η γεύση τους. Η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν με ήπιο τρόπο. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να γίνεται στο ψυγείο (στο θάλαμο συντήρησης στους 4-5 oC) σιγά-σιγά και όχι απότομα.

Ειδικότερα:

·         Διάφορα Κατεψυγμένα κρέατα: Όταν θέλουμε να αποψύξουμε ένα κομμάτι κατεψυγμένου κρέατος θα πρέπει, ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού, να το τοποθετήσουμε για 12 τουλάχιστον ώρες, πριν το μαγειρέψουμε, στη θερμοκρασία συντήρησης, ώστε να αποψυχθεί σε όλη του την μάζα ομοιόμορφα. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν έχουμε μεγάλη απώλεια των υγρών του κρέατος. Η απόψυξη του κρέατος σε θερμοκρασία δωματίου συντελεί σε κάποια υποβάθμιση της ποιότητάς του. Ο ίδιος τρόπος απόψυξης ισχύει και για τον κατεψυγμένο κιμά.
·         Κατεψυγμένα Αλιεύματα: Η απόψυξη των κατεψυγμένων αλιευμάτων γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τα κατεψυγμένα κρέατα δηλαδή τοποθέτησή τους σε θερμοκρασία συντήρησης του ψυγείου για χρόνο ανάλογο με το μέγεθος ή την ποσότητα των αλιευμάτων. Στα συσκευασμένα κατεψυγμένα αλιεύματα αναγράφονται συχνά οδηγίες για τη σωστή απόψυξή τους.
·         Κατεψυγμένα Λαχανικά: Τα λαχανικά δεν αποψύχονται προτού μαγειρευτούν αλλά τοποθετούνται κατευθείαν από τη συσκευασία στο σκεύος μαγειρέματος. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.
·         Κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης: Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι η απόψυξη να γίνεται στο ψυγείο (στο θάλαμο συντήρησης στους 4-5 οC) σιγά-σιγά και όχι απότομα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος που επιλέξατε.
·         Κατεψυγμένα Προμαγειρεμένα Φαγητά: Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος που επιλέξατε.

Σε κάθε περίπτωση, μην επανακαταψύχετε ένα προϊόν που έχετε προηγουμένως αποψύξει γιατί υποβαθμίζεται η ποιότητά του. Άλλωστε, αυτό επισημαίνεται σε όλες τις συσκευασίες των κατεψυγμένων προϊόντων.

7.      Κατεψυγμένα αλιεύματα (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα)Τα αλιεύματα, γενικά, αποτελούν ένα από τα πρώτα είδη διατροφής του ανθρώπου από τους αρχέγονους χρόνους. Είναι τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διότι περιέχουν πρωτεΐνες με υψηλή βιολογική αξία (στις πρωτεΐνες των ψαριών περιέχονται 25 αμινοξέα), υδατάνθρακες, λίπη (Ω3 & Ω6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα), βιταμίνες (Α,Β1,Β2,Β3,C,D), ανόργανα άλατα - ιχνοστοιχεία (ασβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο, ιώδιο, κάλιο κτλ). Είναι εύγευστα, εύπεπτα και ολιγοθερμιδικά. Είναι εξαιρετική τροφή για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής κατά την αγορά
των κατεψυγμένων ψαριών;
Τα σημεία που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε ένα καλό κατεψυγμένο ψάρι είναι:
• Μάτια λευκά, προεξέχοντα όχι βαθουλωμένα
• Το χρώμα τους να είναι αυτό του νωπού και να μην έχει αλλοιωθεί
• Να μην είναι αφυδατωμένα
• Το δέρμα τους να είναι στιλπνό
• Το προστατευτικό επίστρωμα πάγου που τα περιβάλλει (επίπαγος) να καλύπτει όλο  το ψάρι.
• Η ύπαρξη πάγου στο εσωτερικό τοίχωμα της συσκευασίας (μεταξύ προϊόντος και υλικού συσκευασίας) σημαίνει διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
• Τα συσκευασμένα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν στις συσκευασίες κτυπήματα, σχισίματα, ανοίγματα κτλ., ούτε να καλύπτονται από στρώμα πάγου ή πάχνης. Σε τέτοια περίπτωση είναι πιθανό να υπήρξε τυχαίο ξεπάγωμα.
• Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.

8.      Μαλακόστρακα (γαρίδες, αστακοί, καραβίδες)Τα σημεία που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα μαλακόστρακα (γαρίδες, αστακοί, καραβίδες) είναι:
• Χρώμα φυσιολογικό (σκούρο καφέ αστακοί, καστανό ή ροζ γαρίδες, ανοιχτό κόκκινο ή ρόζ καραβίδες)
• Ευχάριστη μυρωδιά
• Η ύπαρξη πάγου στο εσωτερικό τοίχωμα της συσκευασίας (μεταξύ προϊόντος και υλικού συσκευασίας) σημαίνει διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
• Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης
κατανάλωσης.

9.      Κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές)Τα σημεία που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές) είναι:
• Σάρκα συμπαγής, γυαλιστερή
• Η ύπαρξη πάγου στο εσωτερικό τοίχωμα της συσκευασίας (μεταξύ προϊόντος και υλικού συσκευασίας) σημαίνει διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
• Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
• Η Θερμοκρασία του καταψύκτη να είναι τουλάχιστον -180C.
• Τα αλιεύματα να καλύπτονται με σελοφάν πριν την τοποθέτηση τους στον καταψύκτη.
Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής για
τη σωστή συντήρηση των κατεψυγμένων
αλιευμάτων στο σπίτι του.
• Η Θερμοκρασία του καταψύκτη να είναι
τουλάχιστον -180C.
• Το κρέας να είναι τοποθετημένο σε μερίδες και
να καλύπτεται με σελοφάν πριν την τοποθέτησή
του στον καταψύκτη.

10.  Κατεψυγμένα ΚρέαταΤο κρέας είναι ένα από τα πιο βασικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης για την ανάπτυξη και συντήρηση του ανθρώπινου οργανισμού, γιατί περιέχει όλες τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία). Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής κατά την αγορά κατεψυγμένου κρέατος.
• Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια που έχουν σφραγίδες κτηνιατρικής επιθεώρησης, πράγμα που δείχνει ότι τα κρέατα ελέγχτηκαν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
• Να μην έχει κρυστάλλους μεταξύ κρέατος και περιτυλίγματος.
• Τα αυτοτελή κομμάτια (ατομική συσκευασία) πρέπει να πωλούνται χωρίς σημεία απόψυξης.

Αλλοιώσεις κατεψυγμένου κρέατος

Οι κυριότερες αλλοιώσεις του κατεψυγμένου κρέατος
είναι:
• Ευρωτίαση του κρέατος (μούχλιασμα). Στην επιφάνεια του κρέατος εκτός από τα μικρόβια αναπτύσσονται και μύκητες. Κύρια χαρακτηριστικά του μουχλιασμένου κρέατος είναι η εμφάνιση διαφόρου χρώματος κηλίδων (άσπρες, μαύρες, πράσινες) και η χαρακτηριστική μυρωδιά της μούχλας.
• Τάγγιση (αλλοίωση του λίπους του κρέατος). Αναγνωρίζεται από τη χαρακτηριστική οσμή η οποία αυξάνεται με τη θέρμανση ή ακόμη τρίβοντας κομμάτι λίπους μεταξύ των δακτύλων.
• Αφυδάτωση. Η επιφάνεια των αφυδατωμένων κρεάτων είναι πανιασμένη έχει ανοιχτό χρώμα και σύσταση σπογγώδη.

11.  Κατεψυγμένα ΠουλερικάΤα πουλερικά είναι τροφή θρεπτική και εύγευστη, καλή πηγή ζωικών πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπών, ανόργανων αλάτων, βιταμινών (Α,Β1,Β3,D) ιχνοστοιχείων, εύπεπτη και ολιγοθερμιδική. Είναι τροφή κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. Τα κατεψυγμένα πουλερικά συσκευάζονται απαραίτητα ατομικά (π.χ. ολόκληρο κοτόπουλο), με διαφανές περιτύλιγμα πάνω στο οποίο πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
• Το είδος (π.χ. κοτόπουλο κατεψυγμένο, πάπια κατεψυγμένη, κτλ).
• Η προέλευση του προϊόντος.
• Η επωνυμία της επιχείρησης.
• Η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί το προϊόν.
• Η σφραγίδα ελέγχου της κτηνιατρικής υπηρεσίας.

Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής κατά την αγορά
κατεψυγμένων πουλερικών;
• Το προϊόν να μη βρίσκεται σε στάδιο απόψυξης.
• Το περιτύλιγμα της συσκευασίας να είναι άθικτο.
• Το προϊόν να μην έχει κρυστάλλους μεταξύ δέρματος και περιτυλίγματος.

12.  Κατεψυγμένα ΛαχανικάΟι πρόσφατες έρευνες των καταναλωτών δείχνουν ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα κατεψυγμένα λαχανικά στη διατροφή τους. Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και εκτιμούν ιδιαιτέρως την ποιότητα (υψηλή θρεπτική αξία, χωρίς συντηρητικά) και τη σταθερότητα της ποιότητας των κατεψυγμένων λαχανικών. Ο σωστός τρόπος συντήρησης συσκευασίας και κατάψυξης καθιστά τα λαχανικά υγιεινές επιλογές για τη διατροφή μας, που μπορεί ακόμα και να υπερέχουν των φρέσκων αν τα τελευταία έχουν εκτεθεί σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θέρμανση ή κακή συντήρηση που καταστρέφουν για παράδειγμα τις βιταμίνες τους.
Τα λαχανικά είναι τροφή πλούσια σε θρεπτική αξία. Το σύνολο σχεδόν των λαχανικών δεν περιέχει λίπος και καθόλου χοληστερόλη. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους προέρχεται από υδατάνθρακες. Τα λαχανικά θεωρούνται σπουδαία πηγή βιταμινών Α, C, ιχνοστοιχείων και φολικού οξέος, μετάλλων και φυτικών ινών.
Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής κατά την αγορά
κατεψυγμένων λαχανικών;
• Το περιτύλιγμα της συσκευασίας να είναι άθικτο.
• Να μη βρίσκεται το προϊόν σε στάδιο απόψυξης.
• Το προϊόν να συντηρείται σε θερμοκρασία -180C.
• Την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί.
• Την προέλευση του προϊόντος.
• Συσσωματώματα: Αν τα προϊόντα μικρού μεγέθους (αρακάς, κτλ) ή τεμαχισμένα (κύβοι καρότου) παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια είναι κολλημένα μεταξύ τους), αυτό σημαίνει διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στην ετικέτα της κάθε συσκευασίας.

13.  Κατεψυγμένες ΖύμεςΤι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής κατά την αγορά
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης;
• Το περιτύλιγμα της συσκευασίας να είναι άθικτο.
• Αν το προϊόν βρίσκεται σε στάδιο απόψυξης θα το καταλάβετε αφού δεν θα έχουν ομοιόμορφο σχήμα και πιθανόν να είναι κολλημένα μεταξύ τους.
• Η επιφάνεια των προϊόντων δεν θα πρέπει να είναι καλυμμένη με πάγο.
• Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αλλοιωμένο χρώμα (όπως μαύρα στίγματα ή κηλίδες ή όλη του η επιφάνεια έχει ένα γκρίζο χρώμα) τότε δεν πρέπει να καταναλωθεί.
• Το προϊόν να συντηρείται σε θερμοκρασία -18 0C.
• Την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί.

14.  χρήσιμες συμβουλές

  1ο.            Επισκεφτείτε τα σημεία λιανικής πώλησης της επιλογής σας αφού έχετε ολοκληρώσει τις εξωτερικές σας δουλειές Παίρνετε τα κατεψυγμένα προϊόντα από τα ψυγεία, αφού έχετε τελειώσει τα ψώνια σας, λίγο προτού πληρώσετε, έτσι θα αποφύγετε την απόψυξη τους.
  2ο.            Ελέγχετε τα ψυγεία των σημείων λιανικής πώλησης. Τα θερμόμετρα πρέπει να είναι σε σημεία ευδιάκριτα και να δείχνουν θερμοκρασία ίση ή μικρότερη από -18οC. Σε αντίθετη περίπτωση, ειδοποιήστε τον υπεύθυνο του καταστήματος.
  3ο.            Επιλέγετε προσεκτικά τα κατεψυγμένα προϊόντα που αγοράζετε. Από τα διάφορα διαφανή σημεία των συσκευασιών εξετάστε αν έχουν αλλοιώσεις στην όψη ή το χρώμα τους.
  4ο.            Τοποθετείτε όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα σε μια σακούλα κατά τη μεταφορά των κατεψυγμένων προϊόντων από το σημείο πώλησης μέχρι το σπίτι. Ο τρόπος αυτός δίνει διάρκεια ζωής στην ψύξη τους. Αν η απόσταση του σημείου λιανικής πώλησης από το σπίτι σας είναι μεγαλύτερη από 15-20 λεπτά, προμηθευτείτε ειδικές τσάντες για κατεψυγμένα προϊόντα.
  5ο.            Μην ξεχνάτε να τα τοποθετείτε απευθείας στην κατάψυξη μόλις φθάσετε στο σπίτι.
  6ο.            Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλο το περιεχόμενο της συσκευασίας, μην το ξεπαγώσετε όλο.